Category Archives: Lagu

Lagu Risapori

Risapori negri jang melindung aku

Dari masa ketjil mudaku

Tagal itu ku kenangkan engkau
Hai Risapori negriku

Negri Risapori djadi kenang kenangan
Baik susah dan balisah
Ku ingat siang malam

Tagal itu hai teman
Baik susah dan balisah
Ku ingat siang malam

Tagal itu hai teman
Baik ingat dan kenang
Akan djandi dan pesan
Meski djauh disebrang

Negri Risapori djadi kenang kenangan
Baik susah dan balisah
Ku ingat siang malam

Tagal itu hai teman
Baik ingat dan kenang
Akan djandi dan pesan
Meski djauh disebrang

Negri Risapori djadi kenang kenangan
Baik susah dan balisah
Ku ingat siang malam

Risapori itulah tempat lahirku
Risapori itulah tempat lahirku