De verdeling van het eiland

Er wordt verteld dat ten tijde van het Hoa Moal -rijk, West – Ceram uiteen viel en Alfoerse edelen clans hebben gevormd en de eilanden Haruku, Saparua en Nusalaut hebben bezet.

Zoals in de zeven dorpen van Nusalaut, wordt ook in Nalahia van generatie tot generatie verteld, dat de vroegere bewoners (de Alfoeren), hun eerste bewoning in de Pusat Pulau ( Navel van het Eiland ) hadden. Deze plek wordt nog steeds als heilige plaats beschouwd. Toen deze plaats overbevolkt raakte hebben de Alfoeren deze plek verlaten om het gehele eiland Nusalaut te bewonen.

De verdeling van het eiland in de verschillende dorpen heeft waarschijnlijk ook plaatsgevonden bij Pusat Pulau. Deze verdeling is opgetekend in een Kapata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>