De ontstaansgeschiedenis van Nalahia

Nalahia is een van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut. Een kustdorp dat tijdens het Portugees koloniaal bewind door de plaatselijke bevolking, de Alfoeren, is gesticht.

Met Amet en Akon behoort Nalahia tot de drie dorpen die het bovenste gedeelte van het eiland Nusalaut bewonen, de dorpen Sila, Leinitu Titawaai en Abubu tot behoren tot het onderste gedeelte. Tesamen vormen deze zeven dorpen een hecht verbond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>